Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:


AOP Orphan v portrétoch


Úspech vďaka skúsenostiam a odbornosti

AOP Orphan je európskym priekopníkom v oblasti ojedinelých ochorení. Venujeme sa výskumu, vývoju, výrobe a distribúcii inovačných riešení ojedinelých ochorení na celom svete.

Dr. Rudolf Widmann založil AOP Orphan vo Viedni v roku 1996 s cieľom poskytovať pacientom trpiacim ojedinelými ochoreniami individualizovanú liečbu. AOP Orphan sa špecializuje na oblasť hematológie a onkológie, kardiológie, neurológie, psychiatrie a metabolických ochorení.

Vďaka svojím pätnásťročným skúsenostiam s poskytovaním liekov pre komplexnú individualizovanú liečbu spoločnosť AOP Orphan získala významné skúsenosti a vytvorila si silnú pozíciu na trhu v oblasti ojedinelých ochorení. Skutočnosť, že AOP Orphan je v súkromnom vlastníctve, zaisťuje dlhodobú angažovanosť na trhu spolu s vysokou kvalitou služieb a produktov. AOP Orphan je tiež jediným poskytovateľom kľúčových liekov pre určité špeciálne indikácie.

Odborníci spoločnosti AOP Orphan úzko spolupracujú s poprednými predstaviteľmi odbornej zdravotníckej verejnosti na medzinárodnej úrovni. Táto spolupráca im dáva možnosť reagovať rýchlo na potreby a rozvoj a ďalej posúvať hranice výskumu a vývoja. Pri implementácii výsledkov sa AOP Orphan môže spoľahnúť na svoju globálnu sieť vysoko kvalifikovaných partnerov. Tieto strategické aliancie umožňujú stredne veľkej spoločnosti AOP Orphan konkurovať popredným farmaceutickým firmám.

V súčasnosti pôsobí spoločnosť AOP Orphan na medzinárodnej úrovni, s podielom vývozu približne 70 %, pričom sa stala vedúcou spoločnosťou na svojom domácom trhu.

Mnoho rokov farmaceutické firmy venovali len málo pozornosti ojedinelým ochoreniam a ťažkej situácii nešťastných pacientov, ktorých takéto ochorenia postihli. Avšak v spoločnosti AOP Orphan sme si uvedomili naliehavú potrebu týchto pacientov a rozpoznali príležitosť na úspešné podnikanie v tomto malom segmente.

 

Vízia & Stratégia

Mnoho rokov farmaceutické firmy venovali len málo pozornosti ojedinelým ochoreniam a ťažkej situácii nešťastných pacientov, ktorých takéto ochorenia postihli. Avšak
v spoločnosti AOP Orphan sme si uvedomili naliehavú potrebu týchto pacientov a rozpoznali príležitosť na úspešné podnikanie v tomto malom segmente.

choďte na Vízia a stratégia

 

Fakty & Čísla

Spoločnosť AOP Orphan patrí v Európe k popredným dodávateľom v oblasti ojedinelých ochorení, vďaka čomu sa spoločnosť stala priekopníckou rakúskou firmou, v ktorej ekonomický úspech a osobná angažovanosť sú navzájom prepojené.  

choďte na Fakty & Čísla

Manažment

Zakladateľ, Dr. Rudolfa Widmann, vedie manažérsky tím, ktorý sa skladá z rôznych osobnosti s odlišnými prednosťami a pohľadmi.

choďte na Manažment

Miesta pôsobenia

Od svojho založenia v roku 1996 sa spoločnosť AOP Orphan neustále rozrastá a rozširuje miesta svojho pôsobenia zo svojej centrály vo Viedni do východnej a západnej Európy,
a z Európy ďalej do sveta.

choďte na Miesta pôsobenia

CSR

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou filozofie spoločnosti AOP Orphan už od úplného začiatku.

choďte na CSR