Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Oblasti liečby


AOP Orphan sa už pätnásť rokov venuje boju proti ojedinelým ochoreniam a zameriava sa na liečbu v oblasti hematológie, onkológie, kardiológie, pneumológie, neurológie, psychiatrie a genetických ochorení.

Hemato-Onkológia

Lekársky odbor hematológia sa zaoberá nezhubnými aj zhubnými formami ochorení krvi, zatiaľ čo onkológia sa zaoberá nádorovými ochoreniami.

choďte na Hemato-Onkológia

Kardiológia a pneumológia


Lekársky odbor kardiológia sa zameriava na výskum a liečbu kardiovaskulárnych chorôb a zahŕňa akýkoľvek typ ochorenia, ktoré sa vzťahuje k srdcu, alebo narušuje normálny srdcový rytmus. Kardiovaskulárne ochorenia sa môžu prejaviť napr. vysokým krvným tlakom, ischemickou chorobou srdca, arytmiou alebo náhlou cievnou mozgovou príhodou (mŕtvica).

Lekársky odbor pneumológia sa špecializuje na pľúcne ochorenia a zaoberá sa aj pľúcnou artériovou hypertenziou.  

Okrem toho je spoločnosť AOP Orphan aktívna aj v oblasti intenzívnej medicíny a infektológie, pretože infekcie a intenzívna starostlivosť zohrávajú významnú úlohu v súvislosti s kardiológiou a pneumológiou:

Vo väčšine krajín je intenzívna medicína interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý bol pôvodne zameraný na liečbu život ohrozujúcich stavov vzniknutých v dôsledku zlyhávania jednotlivých orgánov. Rýchle pokroky v medicínskej technike premenili od tej doby intenzívnu medicínu na vysoko špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá liečbou komplexných život ohrozujúcich stavov, vrátane multiorgánového zlyhania. 

Odbor anestéziológia zahŕňa celkovú a miestnu anestéziu, vrátane liečby pred a po anestézii, a taktiež aj udržanie vitálnych funkcií počas chirurgických zákrokov (výňatok z rakúskych vzdelávacích predpisov). 

 

Lekársky odbor infektológia sa zaoberá diagnostikou, príznakmi, liečbou a prevenciou infekčných ochorení.

choďte na Kardiológia a pneumológia

NEUROLÓGIA A METABOLICKÉ OCHORENIA

Lekársky odbor neurológia sa špecializuje na ochorenia nervového systému a svalov. Nervový systém sa skladá z mozgu, miechy a periférnych nervov.

 

Detská neurológia je osobitná oblasť pediatrie, ktorá sa zaoberá ochoreniami a poruchami nervového a svalového systému u detí a dospievajúcich.

choďte na NEUROLÓGIA A METABOLICKÉ OCHORENIA

Infektológia

Odbor lekárska infektológia sa zaoberá diagnostikou, príznakmi, liečbou a prevenciou infekcií.


choďte na Infektológia