Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Hemato-Onkológia


Lekársky odbor hematológia sa zaoberá benígnymi aj malígnymi formami ochorení krvi, zatiaľ čo onkológia sa zaoberá nádorovými ochoreniami. AOP Orphan má osobitný záujem v oblasti myeloproliferatívnych ochorení. Táto skupina porúch kostnej drene sa vyznačuje autonómnou proliferáciou krvných progenitorových buniek.

Esenciálna trombocytémia

Esenciálna trombocytémia je ochorenie kostnej drene charakterizované nadprodukciou krvných doštičiek (trombocytov). Nadprodukcia krvných doštičiek môže viesť k zvýšenému riziku vzniku krvných zrazenín (trombov) a krvácania (hemorágia).

choďte na Esenciálna trombocytémia

Polycytémia vera (Pravá polycytémia)

Polycytémia vera (PV) je ojedinelé ochorenie krvotvorných buniek v kostnej dreni, ktoré má v prvom rade za následok chronické zvýšenie červených krviniek (erytrocytov), čím sa znižuje tekutosť krvi.

choďte na Polycytémia vera

Primárna myelofibróza

Primárna myelofibróza je porucha kostnej drene v súčasnosti klasifikovaná ako myeloproliferatívne ochorenie, pri ktorom proliferácia abnormálneho typu kmeňových buniek v kostnej dreni vedie k fibróze kostnej drene alebo k nahradeniu kostnej drene kolagénovým spojivovým tkanivom.


choďte na Primárna myelofibróza

Chronická myeloidná leukémia


Chronická myeloidná leukémia (CML) je zhubné ochorenie bielych krviniek. Ide o formu leukémie, ktorá sa vyznačuje zvýšeným a neregulovaným rastom prevažne myeloidných buniek v kostnej dreni a ich hromadením v krvi.


choďte na Chronická myeloidná leukémia