Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Kardiológia a pneumológia


Lekársky odbor kardiológia sa zameriava na výskum a liečbu kardiovaskulárnych chorôb a zahŕňa akýkoľvek typ ochorenia, ktoré sa vzťahuje k srdcu, alebo narušuje normálny srdcový rytmus. Kardiovaskulárne ochorenia sa môžu prejaviť napr. vysokým krvným tlakom, ischemickou chorobou srdca, arytmiou alebo náhlou cievnou mozgovou príhodou (mŕtvica).

Lekársky odbor pneumológia sa špecializuje na pľúcne ochorenia a zaoberá sa aj pľúcnou artériovou hypertenziou.  

Okrem toho je spoločnosť AOP Orphan aktívna aj v oblasti intenzívnej medicíny a infektológie, pretože infekcie a intenzívna starostlivosť zohrávajú významnú úlohu v súvislosti s kardiológiou a pneumológiou:

Vo väčšine krajín je intenzívna medicína interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý bol pôvodne zameraný na liečbu život ohrozujúcich stavov vzniknutých v dôsledku zlyhávania jednotlivých orgánov. Rýchle pokroky v medicínskej technike premenili od tej doby intenzívnu medicínu na vysoko špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá liečbou komplexných život ohrozujúcich stavov, vrátane multiorgánového zlyhania. 

Odbor anestéziológia zahŕňa celkovú a miestnu anestéziu, vrátane liečby pred a po anestézii, a taktiež aj udržanie vitálnych funkcií počas chirurgických zákrokov (výňatok z rakúskych vzdelávacích predpisov). 

 

Lekársky odbor infektológia sa zaoberá diagnostikou, príznakmi, liečbou a prevenciou infekčných ochorení.

Arytmia

Arytmia vzniká, ak nastane problém s rýchlosťou alebo rytmom srdcového tepu. Srdce bije príliš pomaly, príliš rýchlo alebo má nepravidelný rytmus. Niektoré typy arytmií sú úplne neškodné, ale iné môžu byť život ohrozujúce, a preto je vždy dobré poradiť sa s lekárom.

choďte na arytmia

Pľúcna artériová hypertenzia

Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je ojedinelé ochorenie, ktoré je charakterizované zvýšením odporu v pľúcnych cievach a zvýšením krvného tlaku v pľúcnom obehu. Zníženie prietoku krvi v pľúcach je sprevádzané nedostatočným prívodom kyslíka do organizmu. V dôsledku toho pacienti trpia letargiou, dýchavicou a poklesom fyzickej výkonnosti. Ak je PAH neliečená dva až tri roky po stanovení diagnózy, spôsobuje život ohrozujúce zlyhanie srdca. Včasné stanovenie diagnózy a správna liečba sú dôležité pre prognózu ochorenia a pre zabezpečenie kvality života.

choďte na pľúcnu artériovú hypertenziu

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia (HoFH) patrí do skupiny familiárnych hypercholesterolémií. Familiárne hypercholesterolémie sú vrodené poruchy metabolizmu cholesterolu, ktoré spôsobujú veľmi vysokú hladinu cholesterolu v krvi aj napriek tomu, že pacient prijíma bežnú stravu. 

Rozlišuje sa bežnejšia heterozygotná familiárna hypercholesterolémia a veľmi zriedkavá homozygotná familiárna hypercholesterolémia.

choďte na Homozygotná familiárna hypercholesterolémia

Cystická fibróza

Cystická fibróza (CF, mukoviscidóza) je dedičné ochorenie spôsobené chybným génom. Tento chybný gén spôsobuje poruchy v transporte solí a vody dovnútra a von z buniek, napr. v pľúcach, v tráviacom a reprodukčnom systéme. V dôsledku toho dochádza k hromadeniu hlienu, čo sťažuje najmä dýchanie a trávenie potravy. Mukoviscidóza je jedným z najčastejších typov genetických porúch metabolizmu v kategórii ojedinelých chorôb.

choďte na cystickú fibrózu