Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Neurológia a Metabolické Ochorenia


Lekársky odbor neurológia sa špecializuje na ochorenia nervového systému a svalov. Nervový systém sa skladá z mozgu, miechy a periférnych nervov.

 

Detská neurológia je osobitná oblasť pediatrie, ktorá sa zaoberá ochoreniami a poruchami nervového a svalového systému u detí a dospievajúcich.

Neurologické ochorenia majú rôzne príčiny a zhruba sa rozdeľujú do nasledujúcich skupín: bolesti hlavy, cievne ochorenia mozgu, infekčné ochorenia centrálneho nervového systému, roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex), nádory mozgu, neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia periférneho nervového systému a neuromuskulárne ochorenia.

AOP Orphan sa zameriava na niekoľko ojedinelých chorôb v oblasti neurológie.

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba je genetické ochorenie, ktoré ovplyvňuje centrálny nervový systém a spôsobuje progresívnu degeneráciu mozgových buniek, ktorá vedie k výraznému úbytku motorických zručností a kognitívnych schopností, ako aj k poruchám správania.

Choďte na Huntingtonova choroba

Agitácia

 

Agitácia je závažná, zničujúca a patologická komplikácia mnohých chronických psychiatrických ochorení, ako sú napríklad schizofrénia a bipolárna porucha. V Európe je približne päť miliónov dospelých osôb postihnutých psychotickými poruchami. Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch definuje agitáciu ako "nadmernú pohybovú aktivitu spojenú s pocitom vnútorného napätia."
Choďte na Agitácia