Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Agitácia


Agitácia je závažná, zničujúca a patologická komplikácia mnohých chronických psychiatrických ochorení, ako sú napríklad schizofrénia a bipolárna porucha. V Európe je približne päť miliónov dospelých osôb postihnutých psychotickými poruchami. Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch definuje agitáciu ako "nadmernú pohybovú aktivitu spojenú s pocitom vnútorného napätia."

 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Príčiny a prízna
 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Diagnostika a liečba
 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Každodenný život
 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Odborná zdravotnícka verejnosť

Každodenný život

Agitácia sa vyskytuje bežne, najmä u pacientov so schizofréniou alebo bipolárnou poruchou. Agitácia sa má liečiť čo najskôr a čo najefektívnejšie, aby sa zabránilo eskalácii do potenciálne nebezpečného správania, ako je napríklad násilné správanie. 

 

Akútna agitácia pri psychických poruchách často spôsobuje značný stres pacientom a ich rodinným príslušníkom. Pacienti s agitáciou prijatí na pohotovosť často predstavujú vážnu hrozbu pre seba aj okolie.