Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Agitácia


Agitácia je závažná, zničujúca a patologická komplikácia mnohých chronických psychiatrických ochorení, ako sú napríklad schizofrénia a bipolárna porucha. V Európe je približne päť miliónov dospelých osôb postihnutých psychotickými poruchami. Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch definuje agitáciu ako "nadmernú pohybovú aktivitu spojenú s pocitom vnútorného napätia."

 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Príčiny a prízna
 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Diagnostika a liečba
 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Každodenný život
 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Odborná zdravotnícka verejnosť

Príčiny

Agitácia môže byť príčinou akútneho stavu v psychiatrii. Ide o stav, ktorý je často spôsobený duševnými poruchami a vyžaduje si okamžitú intervenciu, aby sa zabránilo ohrozeniu života alebo  iným vážnym následkom. Agitácia vyžaduje okamžitú liečbu zameranú na akútne príznaky. Presné mechanizmy agitácie neboli doteraz úplne preskúmané. Predpokladá sa, že je spôsobená abnormalitami neurotransmiterov v mozgu (serotonín, dopamín a ďalšie).

Príznaky

Medzi príznaky patrí zvýšený nepokoj, zalamovanie rukami, zovretie rúk v päste, rýchla a chvatná reč, kričanie alebo ohrozovanie ostatných osôb. Miera vystupňovania pacientovej agitácie je nepredvídateľná.