Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Anagrelid HCl


 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Stručné informácie
 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Podrobné informácie
 • Rozšírený obsah určený pre prihlásených členov expertnej skupiny.
  Obsah určený pre verejnosť. Pre rozšírený obsah určený pre odborníkov sa prosím registrujte.
  Odborná zdravotnícka verejnosť

Anagrelid HCl sa používa na zníženie zvýšeného počtu krvných doštičiek (trombocyty) u pacientov s esenciálnou trombocytémiou. Príliš vysoký počet krvných doštičiek môže viesť k cievnym poruchám a poruchám zrážania krvi. Znížením počtu krvných doštičiek sa znižuje riziko týchto závažných porúch.