Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Správy & médiá


Komplexné a technicky správne informácie sú veľmi dôležité pre AOP Orphan vo všetkých oblastiach - najmä pri práci s pacientmi a komunikácii s lekármi a partnermi v oblasti zdravotníctva. Týka sa to aj médií, ktoré hrajú významnú úlohu pri utváraní obrazu spoločnosti AOP Orphan a budovaní mostov k pacientom.

Tlačové správy

Tu nájdete informácie o spoločnosti AOP Orphan, prístup k najnovším tlačovým správam a základným údajom.

choďte na Tlačové správy

Centrum médií

Tu sme vytvorili zbierku audiovizuálnych materiálov, ktoré poskytujú ďalší vhľad do našej práce.

choďte na Centrum médií

Kontakt

Otvorená komunikácia je pre nás dôležitá, ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, prosím kontaktujte naše komunikačné oddelenie.

choďte na Kontakt