Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Výskum & vývoj


AOP Orphan je farmaceutická spoločnosť, ktorá sa orientuje na výskum a investuje veľkú časť svojho ročného obratu do výskumu a vývoja liekov. AOP Orphan sa zameriava predovšetkým na zriedkavé ochorenia, inak označované aj ako ojedinelé ochorenia. Európska únia uvádza, že ochorenie sa môže klasifikovať ako zriedkavé, ak iba postihuje najviac 5 pacientov na 10 000 obyvateľov.

Ako plne integrovaná farmaceutická spoločnosť, AOP Orphan pokrýva svojou činnosťou oblasť výskumu, vývoja, výroby, marketingu a distribúcie liekov.

Ako AOP Orphan realizuje výskum a vývoj?

Výskumný tím AOP Orphan sa zaoberá všetkými kľúčovými aspektmi vývoja produktov, ako je predklinický výskum, toxikológia, farmaceutický vývoj, klinický vývoj, regulačné záležitosti, riadenia kvality, farmakovigilancia a riadenie projektov.

choďte na Ako AOP Orphan realizuje výskum a vývoj?

Fázy vývoja

Pred uvoľnením lieku na predaj sa musí testovať v klinických štúdiách znášanlivosť, bezpečnosť a účinnosť lieku. Takéto štúdie podliehajú prísnym medzinárodne uznávaným smerniciam a musia sa vykonať v súlade so stanovenými postupmi.

choďte na Fázy vývoja

Oblasti výskumu

AOP Orphan sa aktívne podieľa na rade výskumných projektov zameraných na ojedinelé ochorenia.

choďte na Oblasti výskumu

Aktuálne štúdie

V súčasnosti sa výskumné aktivity zameriavajú na myeloproliferatívne a kardiovaskulárne ochorenia.

choďte na Aktuálne štúdie

Dohody o spolupráci

AOP Orphan sa môže spoľahnúť na celosvetovú sieť dohôd o spolupráci, ktoré pokrývajú oblasti výskumu, výroby a distribúcie v rovnakej miere.

choďte na Dohody o spolupráci