Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:


Ako AOP Orphan realizuje výskum a vývoj?


Od myšlienky k lieku

V oblasti lekárskeho výskumu AOP Orphan realizuje projekty v rôznych fázach vývoja: od skorých klinických štúdií (fáza I) a nadnárodných registračných štúdií, ktoré sa týkajú všetkých pacientov v Európe (fáza III), po klinické štúdie s registrovanými liekmi, ktorých cieľom je optimalizácia podávania alebo umožnenie používania lieku aj iným pacientom.

Celosvetová sieť

AOP Orphan nevlastní žiadne laboratóriá, výrobné závody, alebo kliniky. Namiesto toho sa pri realizácií svojich výskumných projektov spolieha na celosvetovú sieť profesionálnych poskytovateľov služieb. AOP Orphan vlastní patenty na účinné farmaceutické látky, ktorých výskum v súčasnej dobe podporuje prostredníctvom výskumných projektov s cieľom získať usmernenia a koncepcie, ktoré potom odovzdá iným spoločnostiam.

Vysoko motivovaný tím odborníkov

Výskumný tím v Orphan AOP pokrýva všetky základné aspekty výskumného projektu: od predklinického výskumu toxikológie, farmaceutického vývoja, klinického vývoja, regulačných záležitostí, riadenia kvality, farmakovigilancie a riadenie projektov. Odborníci v rámci každej z týchto špecifických oblastiach úzko spolupracujú ako vedúci projektu a tiež pracujú s externými poskytovateľmi služieb a partnermi pri realizácii ambicióznych vývojových projektov.