Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Aktuálne štúdie


Zameranie: myeloproliferatívne ochorenia / nádorové ochorenia

Indikácia: esenciálna trombocytémia: názov štúdie ARETA

  • Indikácia: esenciálna trombocytémia: názov štúdie ARETA Anagrelid Retard v. Placebo:
    Účinnosť a bezpečnosť u „rizikových“ pacientov s esenciálnou trombocytémiou (ARETA). Ide o multicentrickú, randomizovanú, dvojito zaslepenú, placebom kontrolovanú štúdiu vo fáze III, ktorej cieľom je stanoviť účinok „anagrelid retard“ na osoby s esenciálnou trombocytémiou (ET) pri „stanovenom riziku“.
  • Odkaz na štúdiu ARETA

Polycytémia vera (pravá polycytémia): názov štúdie PEGINVERA

  • Štúdia bezpečnosti pegylovaného interferónu alfa 2b na liečbu polycytémie vera (PEGINVERA).
  • Cieľom tejto štúdie je určiť maximálnu tolerovanú dávku (MTD) lieku, ktorý je predmetom výskumu. Okrem toho, sa posúdi bezpečnosť a znášanlivosť a uskutoční sa prieskumná analýza účinnosti a modulácie biomarkerov.
  • Odkaz na štúdiu PEGINVERA

Zameranie: Kardiológia

Krátkodobá štúdia zameraná na farmakokinetiku, farmakodynamiku a znášanlivosť s cieľom porovnať AOP200704 vs. esmolol.